Välkommen till Högkvarterets kamratförenings webbplats!

Föreningen är öppen för alla som tjänstgör eller har tjänstgjort vid Högkvarteret eller vid samgrupperade enheter eller dess föregångare.

Ändamålet är
  • att verka för vidmakthållande och stärkande av samhörighet och befrämja kamratskap
  • ge information om verksamhet och utveckling inom Försvarsmakten och då främst Högkvarteret
  • bidra till att skapa och vårda Högkvarterets traditioner
  • främja försvarsviljan

Kamratföreningen är politiskt oberoende och verksamheten bedrivs fristående från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

HKV kamratförening är ansluten till SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund) 

Avtal HKV kamratförening - Förbandet HKV

Önskas medlemskap?

Intressant pod om livet som soldat

Prova dig fram vilken länk som passar dig.
Eventuellt sök på "Svenskar i strid"


klicka här - Spotify
klicka här - Podcaster
klicka här - Podplay
 

Annorlunda Jullunch
17 dec 2020

Mer information kommer senare.

 

Jubileumsbok
FM Högkvarterets jubileumsbok är färdig och kan beställas.

Skicka ett mejl till Ulrika Söderman med namn och adress dit boken ska skickas.

Skriv som rubrik Jubileumsbok -  Kamratföreningen.
Sätt samtidigt in 100 kr på Kamratföreningens Plusgiro : 211355-3.
På inbetalningen ska det stå namn och jubileumsbok.
Beställningen är inte komplett förrän betalningen är skickad och mottagen.