Välkommen till Högkvarterets kamratförenings webbplats!

Föreningen är öppen för alla som tjänstgör eller har tjänstgjort vid Högkvarteret eller vid samgrupperade enheter eller dess föregångare.

Ändamålet är
  • att verka för vidmakthållande och stärkande av samhörighet och befrämja kamratskap
  • ge information om verksamhet och utveckling inom Försvarsmakten och då främst Högkvarteret
  • bidra till att skapa och vårda Högkvarterets traditioner
  • främja försvarsviljan

Kamratföreningen är politiskt oberoende och verksamheten bedrivs fristående från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

HKV kamratförening är ansluten till SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund) 

Avtal HKV kamratförening - Förbandet HKV

Önskas medlemskap?

HKV-dagen vid Djurgårdsbrunn

30 maj
Inbjudan 

sista anmälningsdag: 13 maj

Spionstad Stockholm

En film från Armémuseum                                    
Se den här

NÄR KRIGET KOMMER

En serie i fem delar som handlar om framtidens hotbild.   På bild: Melker Becker, programledare.                                      
Se den här

Erbjudande att läsa och också att köpa boken. 

Officersmässen – en kulturskatt att minnas

Mer information om bokköpet. 

För dig som är historiskt intresserad, ta en titt här.

Vår historia - Försvarsmakten
 

Intressant pod om livet som soldat

Prova dig fram vilken länk som passar dig.
Eventuellt sök på "Svenskar i strid"


klicka här - Spotify
klicka här - Podcaster
klicka här - Podplay