Länkar

Försvarsmakten: www.forsvarsmakten.se

SMKR - Sveriges militära kamratföreningars riksförbund: www.smkr.se
För att få militärrabatt måste du registrera dig hos SMKR. Göra så här:
Gå in på SMKRs webbplats. Gå in på ”Medlemssidan” och ”Förmåner”. Här behöver du användarnamn och lösenord. Du behöver också en aktiveringskod. Kontakta Kerstin Nisses om du inte tidigare har fått dessa uppgifter. Ny aktiveringskod skickades ut 2017-10-30.

Veteranförbundet Fredsbaskrana: www.fredsbaskrarna.se

Invidzonen: www.invidzonen.se

Svenska soldathemsförbundet: http://www.soldathem.org/