Historik:
Föreningen bildades 1995.

Plusgiro konto:

211355-3.

Kontaktperson:
Kassör Carole Wallin, carole.wallin@hotmail.com
Sekreterare Ulrika Söderman, 0708-536241 04, ulrika.soderman@mil.se
Katarina Mogén Lundberg, Tfn 08-19 88 85


Webbplats:
HKV Kamratförenings webbplats där du finner uppdaterad information om föreningens verksamhet.
Webbredaktör Kerstin Nisses, kerstinnisses@yahoo.se