Årsavgift

Medlemsavgiften 150 kr för 2023 ska betalas in nu, dock  senast 2023-03-31.

Plusgiro : 211355-3       Ange namn och årsavgift.