Årsavgift

Medlemsavgiften 100 kr för 2021 ska betalas in nu, dock  senast 2021-03-31.

Plusgiro : 211355-3       Ange namn och årsavgift.