Årsavgift

Medlemsavgiften 150 kr för 2024 ska betalas in nu, dock  senast 2024-03-31.

Plusgiro : 211355-3       Ange namn och årsavgift.