Årsavgift

Medlemsavgift för 2020 ska betalas in nu, dock  senast 2020-04-30.

Plusgiro : 211355-3       Ange namn och årsavgift.