Årsavgift

Medlemsavgift för 2019 och 2020 fastslogs på årsmötet till 150 kr.

Medlemsavgift för 2019 ska betalas in nu, dock  senast 2019-04-30.

Plusgiro : 211355-3