GDPR
"General Data Protection Regulation”, ersätter den gamla svenska personuppgiftslagen.