Styrelsen

Ordförande:         Elisabeth Westberg
                              elisabeth.c.westberg@gmail.com

Vice ordförande:  Johan Hansson
                              johan.a.hansson@mil.se

Sekreterare:         Ulrika Söderman
                              ulrika.soderman@mil.se
                             
0708-536241

Kassör:                   Carole Wallin
                                lolan6@hotmail.com

Webbredaktör:      Kerstin Nisses
                                kerstinnisses@yahoo.se
                                073 94 600 22

Övriga ledamöter: Katarina Mogén Lundberg
                                08-19 88 85


                                Pia Idesten
                                pia.idesten@mil.se